Stichting Veldwerk Nederland

Wij willen bijdragen aan de versterking van de verbondenheid tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. Wij doen dit door het activeren van zorg en waardering voor die omgeving door beleven en leren van natuur, milieu en landschap. We zijn een zakelijke kennisonderneming. We richten ons op het ontwikkelen, uitdragen en uitvoeren van sprankelende en vernieuwende activiteiten in binnen- en buitenland. We baseren ons op het beginsel "Leren door zelf ontdekken". Onze inspiratie daarvoor halen we uit de praktijk van onze eigen veldstudiecentra en de veelzijdige contacten in onze activiteiten. Onze klanten zijn divers: landelijke en lokale overheden, onderwijsinstellingen, 55-plussers, recreanten, natuurorganisaties. Wij stimuleren en begeleiden ze om op een positieve manier bij te dragen aan en te genieten van onze gezamenlijke leefomgeving.. Stichting Veldwerk Nederland beheert en exploiteert twee groepsaccomodaties Het woldhuis www.hetwoldhuis.nl Het Woldhuis 11 7325 WN Apeldoorn Telefoon: 055-3684010 Fax: 055-3600615 woldhuis@veldwerknederland.nl De Veldhoeve www.veldhoeve.nl Zuideresweg 10 9441 TZ Orvelte Telefoon: 0593-582550 Fax: 0593-322344 orvelte@veldwerknederland.nl

Stichting Veldwerk Nederland
Zuideresweg 10
9441 TZ Orvelte

Duurzame Deals

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Pap & Lepel

€29,95

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Allesduurzaam

vanaf €100

zoek in de gids:
zoek