STRO

Bij STRO kunt u terecht voor algemene informatie over alternatieve, duurzame economie.

Social TRade Organization STRO ontwikkelt regionale economische systemen die eerlijke kansen creëren voor degenen die in armoede leven. STRO ontwikkelt economische structuren op basis van duurzame keuzes op sociaal, economisch en ecologisch gebied. STRO test nieuwe economische methodes in pilots, vooral in Zuid-Amerika en Midden Amerika maar ook elders. De nieuwe methodes worden samen met lokale partnerorganisaties in praktijk gebracht.
STRO
Oudegracht 42
3511 AR Utrecht