Vereniging Voor Biologisch-Dynamische Landbouw En Voeding

Sinds haar oprichting in 1937 werkt de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging) aan verbreding van de bekendheid van de biologisch-dynamische landbouw en aan de verdieping van de inzichten daarvan. Daarbij wordt toegewerkt naar een zodanige inrichting van de landbouw en maatschappij dat de aarde een duurzame toekomst heeft en de landbouw werkelijke levensmiddelen produceert.

Vereniging Voor Biologisch-Dynamische Landbouw En Voeding
Diederichslaan 25d
3971 PA Driebergen-Rijsenburg