Vereniging Wijkbus Lombardijen/Vreewijk

De wijkbus is er voor alle ouderen vanaf 55 jaar, mindervaliden en rolstoelgebruikers zonder leeftijdsgrens. Doel van de vereniging is: ouderen en mindervaliden, wonend in de wijken Lombardijen of Vreewijk, in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten binnen deze wijken en sociale contacten te onderhouden in de persoonlijke levenssfeer, om zodoende isolement te voorkomen. De wijkbus is een aanvulling op het openbaar vervoer, verzorgd door vrijwilligers. Er zijn in totaal 10 wijkbusorganisaties in 10 deelgemeentes.
Vereniging Wijkbus Lombardijen/Vreewijk
Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam