Viba Expo

Permanente expositie van duurzame en natuurlijke bouwmaterialen. Stichting VIBA EXPO wil met haar werkzaamheden bijdragen aan een menswaardige en natuurlijke leefomgeving voor nu en later. Door vraagstukken op het gebied van planontwikkeling, ontwerp en realisatie integraal te benaderen, ontstaat een bebouwde omgeving die duurzaam en gezond is.

Viba Expo
Veemarktkade 8
5222 AE 's-Hertogenbosch