Volkstuinvereniging Dorrestein

Volkstuinvereniging Dorrestein is aangesloten bij het overkoepelend orgaan: het AVVN. Het AVVN behartigt als landelijke organisatie de belangen van hobbytuinders in het algemeen en de aangesloten verenigingen en bonden in het bijzonder. Het AVVN is een non-profit organisatie/vereniging die haar werk dankzij de bijdragen van de aangesloten verenigingen en bonden en de donateurs/abonnees kan doen.
Volkstuinvereniging Dorrestein
Mahlerstraat 8
3816 LW Amersfoort