Weidehof Krimpenerwaard

Weidehof Krimpenerwaard is een stichting voor Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer Krimpenerwaard. Binnen dit unieke gebied zet de stichting zich in om een duurzame en economisch gezonde manier van landbouw te bevorderen en hierbij de natuur- en landschapswaarden te behouden en zo mogelijk te versterken. Om dit te bereiken kunnen streekbewoners (voornamelijk agrariërs) contracten afsluiten voor het beschermen van weidevogelnesten, het later maaien van gras, zodat er lang gras beschikbaar is voor weidevogels en hun pullen. Ook voor het beheer van bloemrijke slootkanten of het onderhoud van landschapselementen, zoals knotbomen en geriefbosjes kunnen deelnemers contracten afsluiten.

Weidehof Krimpenerwaard
Ambachtstraat 1
2861 EW Bergambacht
Gegevens geverifieerd met ORSE, zie ook
https://orse.nl/c/weidehofkrimpenerwaard-bergambacht
.