A.W. Bruna Uitgevers BV

A.W. Bruna Uitgevers BV drukt het merendeel van de boeken en marketingcommunicatiematerialen op fsc-papier. A.W. Bruna Uitgevers BV probeert tevens de CO2-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren, te compenseren of over te stappen op duurzame varianten. Het beste voorbeeld hiervan is waarschijnlijk de reeks ecothrillers, spannende boeken waarin het milieu een belangrijke rol speelt. Voor elke tien verkochte ecothrillers, plant A.W. Bruna i.s.m. de stichting Nederlands Cultuurlandschap een boom op het Nederlandse platteland.
A.W. Bruna Uitgevers BV
Franz Lisztplantsoen 200
3533 JG Utrecht

Meer resultaten

Keurmerken