Friese Milieufederatie (FMF)

De Friese Milieu Federatie (FMF) is een koepelorganisatie van natuur- en milieuorganisaties in Friesland. Gezamenlijk zetten zij zich in voor vitale en rijke natuur, een gezond (leef-)milieu en een gevarieerd landschap.

Friese Milieufederatie (FMF)
Agora 6
8911 MA Leeuwarden