Natuur En Milieufederatie Utrecht

De NMU zet zich in voor natuur, milieu en landschap in de provincie Utrecht. De NMU speelt in op ontwikkelingen binnen en buiten de eigen provincie. De NMU voert een scala aan activiteiten uit, neemt deel aan gezamenlijke acties en steunt met raad en daad de initiatieven van anderen. Binnen de provincie Utrecht werkt de NMU nauw samen met het Utrechts Landschap, het IVN Consulentschap Utrecht, Landschapsbeheer Utrecht, Natuurmonumenten, en Staatsbosbeheer. Daarnaast is er een uitgebreid lokaal netwerk van natuur- en milieuorganisaties waar de NMU regelmatig mee samenwerkt.
Natuur En Milieufederatie Utrecht
Hengeveldstraat 29
3572 KH Utrecht