Quantes Grafimedia bv

Quantes is een strategische partner in publicatie- en drukprocessen. Van online-portals met automatische pagina opmaak en web-tot-print oplossingen tot en met het vervaardigen van digitaal of in offset vervaardigd drukwerk.

Het doel is voor onze relaties mee te denken in kostenbesparing en het voorkomen van onnodig papierverbruik. Dit met behulp van digitale drukpers en voorraadbeheer.

Wat wij doen aan duurzaamheid

MVO-activiteiten: In mei 2007 is het bedrijfspand van Quantes door brand verwoest. Alles moest opnieuw worden opgebouwd en aangeschaft.

  • Het herbouwde pand en de nieuwe machines voldoen aan de hoogste efficiëntie en kwaliteitsnormen en zullen zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu.
  • De temperatuur in het pand wordt geregeld met behulp van ''meervoudige Bronenergie''
  • De kantoren zijn voorzien van een energie-efficiënt verlichtingssysteem.
  • Offsetplaten worden chemieloos vervaardigd, alcoholgebruik op de persen geminimaliseerd en het vochtwater van de persen wordt gefilterd schoon afgevoerd.
  • Daarnaast verbeteren de werkomstandigheden van de medewerkers aanzienlijk (bijv.: werken met nieuwe apparatuur en vermindering geluidsoverlast). Een proces dat al veel eerder is ingezet is het terugdringen van drukwerkvoorraden omdat met de komst van de digitale pers, oplagen vanaf een exemplaar, betaalbaar gerealiseerd kunnen worden.
  • Het automatisch opmaken van pagina's verminderd het aantal correctieproeven tot nul, hetgeen papierverspilling tegengaat.

Quantes heeft ISO 9001-2000-, Milieu- en FSC certificaat. Tevens is een softwaresysteem aangeschaft waarmee volledig inzage komt in afvalstromen, energieverbruik, milieuvergunning etc. Quantes besteedt aandacht aan de onderlinge goede sfeer met de medewerkers. Mensen plaatsen op een wijze waarop de competenties het meest tot hun recht komen en het eigen verantwoordelijkheidsgevoel waarderen en stimuleren.

Quantes Grafimedia bv
Laan van Zuid Hoorn 60
2289 DE Rijswijk
Gegevens geverifieerd met ORSE, zie ook
https://orse.nl/c/quantes-rijswijk
.