Pontmeyer Rotterdam BV

Pontmeyer Rotterdam BV verkoopt houtproducten afkomstig van duurzaam bosbeheer. Als leverancier van het natuurproduct hout is PontMeyer zich zeer bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. PontMeyer werkt volgens de geldende ethische gedragsregels en betrekt zijn houtproducten daarom uitsluitend bij betrouwbare leveranciers. Om bossen als grondstoffenbron voor huidige en toekomstige generaties te behouden, moeten zij op een verantwoorde manier worden beheerd. PontMeyer heeft hiervoor het Green Policy Program opgesteld.
Pontmeyer Rotterdam BV
Bovenstraat 224
3077 BK Rotterdam