Barometer Duurzaam Terreinbeheer

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificeringsysteem voor het duurzame beheer van groene en verharde terreinen. Hij wordt door gemeenten en terreinbeheerders gebruikt als instrument om duurzaam ondernemen aan te tonen. Het gaat daarbij om de inkoop van duurzame producten in combinatie met maatregelen die de onderneming zelf kan nemen.

De Barometer is ontwikkeld door SMK (Stichting Milieukeur) met ondersteuning van gemeenten, provincies en waterschappen en Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland).

Belangrijkste doel is om de uitstoot van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater zo veel mogelijk terug te dringen en te voorkomen. Van de totale hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen in Nederland wordt 1% toegepast op verharde terreinen. Deze 1% veroorzaakt maar liefst circa 50% van de problemen die optreden door de afspoeling van herbiciden naar het oppervlaktewater.

Thema's binnen het certifieringsysteem zijn onder meer:

  • eisen aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen;
  • het omgaan met zwerfafval en hondenpoep;
  • het bevorderen van terreinbeheer gericht op natuurwaarden en de inkoop van duurzame (plant)materialen.

Drinkwaterbedrijven, provincies, waterschappen, gemeenten en bedrijven werken met de Barometer Duurzaam Terreinbeheer om hun duurzaamheidsinspanningen voor het beheer van groene en verharde terreinen in beeld te kunnen brengen. Afhankelijk het aantal punten dat wordt behaald op bovenstaande thema's, wordt terreinbeheer gecertificeerd op het bronzen, zilveren of gouden niveau van de Barometer. Het gouden niveau is gelijk aan Milieukeur.

Zoek naar Barometer Duurzaam Terreinbeheer verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek