Gold Standard

De Gold Standard is een duurzaamheidskeurmerk voor wereldwijde CO2-reductie projecten. Alleen projecten die CO2-vermindering realiseren via duurzame energie en energiebesparing komen in aanmerking.
De belangrijkste claims van de Gold Standard voor de projecten zijn:

  • er is daadwerkelijke sprake van extra CO2-reductie;
  • lokale partijen, met name gemeenschappen voor wie het project consequenties heeft, zijn betrokken;
  • de bijdrage aan duurzame ontwikkeling is transparant.

De Gold Standard is een initiatief van onder andere het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het Gold Standard-label is een onafhankelijk keurmerk. Validatie (geldig verklaren) en controle van de eisen kan alleen gebeuren door organisaties die onder het VN-Klimaatverdrag zijn geaccrediteerd, dus zijn toegelaten door het VN-Klimaatverdrag.

 

Zoek naar Gold Standard verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek