Groen Label Kas

Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting, onder andere energie, nutriënten (fosfaten en stikstof) en gewasbeschermingsmiddelen. Deze manier van telen draagt daarom bij aan een duurzame glastuinbouw. Het certificeringsprogramma Groen Label Kas wordt beheerd door Stichting Milieukeur onder verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen Groen Label Kas en is gekoppeld aan een aantal overheidsregelingen.

Milieueisen
Voor de kassen met intensieve teelt worden eisen gesteld aan lichtdoorlatendheid en isolatiewaarde. De verwarmingsinstallatie moet aan uitgebreide eisen voldoen, waaronder strenge eisen voor CO2 uitstoot. De retourwarmte moet minimaal tot 50 graden Celsius zijn teruggebracht. Het gebruik van een klimaatcomputer is verplicht. Voor CO2-, temperatuur- en luchtvochtigheidsmetingen moeten sensoren zijn geïnstalleerd. Men moet aan alle wettelijk gestelde verplichtingen voldoen. Daarnaast zijn er keuzecriteria, die extra punten opleveren. Er dient een minimaal aantal punten te worden behaald om het Groen Label Kas certificaat te verwerven.

Zoek naar Groen Label Kas verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek