Maatlat Duurzame Aquacultuur

De Maatlat Duurzame Aquacultuur (MDA) bevordert investeringen ten behoeve van duurzame aquacultuur. Viskwekerijen die voldoen aan de criteria van de MDA tonen betrouwbaar aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen.

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in concrete criteria op het gebied van van dierenwelzijn, diergezondheid, water- en energieverbruik en voeders. De MDA is nog betrekkelijk nieuw: op 1 januari 2010 is de eerste versie van de criteria gepubliceerd. Hierin staan criteria voor kwekerijen van tilapia en meerval. 

Certificering
In het certificeringsprogramma zijn de thema's dierwelzijn en diergezondheid, milieu en voer opgenomen. Voor ieder thema is een maatlat opgesteld met keuzemaatregelen waar een puntenwaardering aan toegekend is. Per thema dient een minimaal aantal punten behaald te worden om voor certificering in aanmerking te komen.

Hieronder een korte toelichting op de thema's:

Dierenwelzijn en -gezondheid: in de kwekerijen dienen maatregelen te worden getroffen om het welzijn en de visgezondheid te verbeteren. Bij de puntenwaardering voor de welzijnsmaatregelen is uitgegaan van het de meerwaarde voor het dier. Voor gezondheid zijn de maatregelen gebaseerd op drie uitgangspunten: voorkomen dat ziekten het bedrijf binnenkomen, verhinderen dat een ziekte zich binnen het bedrijf verspreidt en verbeteren van de weerstand van het dier in de kwekerij;
Milieu (energie en water): voor het onderdeel energie betreft met name de directe energie en het verbruik gerelateerd aan de kwekerij. De maatregelen dragen bij om CO2-uitstoot terug te dringen via energiebesparing en opwekking van duurzame energie ten behoeve van het eigen gebruik. Het waterverbruik is gekoppeld aan investeringen en maatregelen om dit te reduceren.
Voer: Dit thema richt zich op de een meer duurzame herkomst van de grondstoffen in het voer en efficiënt voedergebruik.

De criteria zijn een onderdeel van het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur.

Zoek naar Maatlat Duurzame Aquacultuur verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek