Gras Dier

Stichting Gras Keurmerk is in 1991 en komt voort uit het EKO-denken. Het is opgericht om de Grasdier Landbouw in Nederland te stimuleren.

De stichting verstrekt het Gras Keurmerk aan bedrijven die dierlijke en plantaardige producten maken, geproduceerd volgens de Normering Grasdier Landbouw.

Uitgangspunt voor het houden van 'Grasdieren' is dat de landbouwdieren (kippen, varkens, kalveren, koeien, biggen, kuikens, etc.) in ruime stallen gehouden worden en dagelijks de gelegenheid moeten hebben om naar buiten te gaan. Verder worden er eisen gesteld aan het voer en aan de medische behandeling.

Landbouwproducten (aardappelen, uien, sla etc.) worden geteeld met plantaardige/dierlijke mest alsook in combinatie met de gras/klaver teelt. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is zeer beperkt.

Voor Gras-eieren gelden aanvullende eisen, bovenop het EU Vrije Uitloopkeurmerk: het voer is 100% plantaardig, er mogen geen chemische kleurstoffen aan het voer zijn toegevoegd, de graasweiden mogen niet behandeld worden met chemische gewasbeschermingsmiddelen en 90% van de kippen komt buiten (vergeleken met 10% van de kippen die zorgen voor eieren met het EU vrije-uitloop-keurmerk). Maar het belangrijkste verschil is, dat er volgens de EU normering 18 kippen per 1 m² hokoppervlak gehouden mogen worden. Bij Graskippen is dat slechts 7.

Zoek naar Gras Dier verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek