Vrije Uitloopei, CPE

Eieren met het Vrije Uitloopkeurmerk zijn afkomstig van kippen die de hele dag over vrije uitloop in de openlucht beschikken. De voor de kippen toegankelijke uitloop is grotendeels begroeid en wordt niet gebruikt voor andere doeleinden, behalve als boomgaard, bosterrein en grasland. Per dier is minimaal 4m² ter beschikking. Verder gelden voor het houden van kippen onder het keurmerk Vrije Uitloop dezelfde eisen als voor kippen onder het keurmerk CPE Controle Scharrel. Vrije Uitloopeieren zijn, naast het keurmerk, te herkennen aan een gestempelde code op het ei die begint met een één.

Wat voor ei eet ik?
Elk ei heeft zo’n stempel: de code geeft aan hoe de kip die het ei heeft gelegd, is gehouden en waar het ei vandaan komt. Het stempel ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 2 NL 12345.
Het eerste cijfer geeft aan uit welk houderijsysteem het ei komt. 0 staat voor biologisch, 1 staat voor vrije uitloop, 2 staat voor scharrelei en 3 staat voor kooi.
De letters NL geven aan dat het ei uit Nederland afkomstig is en de 5-cijferige code (soms 6 cijfers) verwijst naar de boerderij van herkomst.

Europees Keurmerk

De eisen waaraan een vrije uiloopkip moet voldoen zijn vastgelegd in de Warenwet, en de controle is in handen van het Stichting Controlebureau voor Pluimvee en Eieren (CPE). CPE is een Europees keurmerk. De normen zijn opgesteld door de Europese Unie. Er zijn twee CPE-keurmerken: één voor scharreleieren en één voor vrije-uitloopeieren. CPE is een betrouwbaar keurmerk, vanwege de geaccrediteerde controle.

Zoek naar Vrije Uitloopei, CPE verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek