CARE & FAIR

CARE & FAIR is een initiatief tegen illegale kinderarbeid en ter ondersteuning van de mensen die in de tapijtproductie in India, Nepal en Pakistan werken. Het is ontstaan in 1994 op basis van afspraken tussen importeurs van tapijten uit India, Nepal en Pakistan.

1% van de importwaarde van de door importeurs uit India, Nepal en Pakistan geïmporteerde tapijten wordt afgedragen aan CARE & FAIR. Met dit geld worden scholings– en opleidingsprojecten gefinancierd, evenals maatregelen voor een medische basisvoorziening in de landelijke knoopregio’s, waaraan door de regeringen ter plekke vaak geen aandacht wordt besteed.

 

CARE & FAIR wil:

  • verbeterde levensomstandigheden en opleidingsmogelijkheden scheppen voor tapijtknopers en hun kinderen in de tapijtindustrie in de landen van oorsprong;
  • met de producenten als partners samenwerken en hen duidelijk maken, dat westerse afnemers niet langer bereid zijn producten te accepteren die afkomstig zijn uit kinderarbeid of uit andere niet maatschappelijk verantwoorde productie;
  • het bedrijfsleven laten zien dat met het nemen van maatschappelijke verantwoording het welzijn van allen gediend is.

Waterdicht?

Of het CARE & FAIR systeem waterdicht is, valt nog te betwijfelen. Er worden geen controles uitgevoerd in de bedrijfjes waar de tapijten worden geknoopt. CARE & FAIR vindt dat het geld voor de controles en de administratie beter aan concrete projecten besteed kan worden. Het is daarom maar zeer de vraag of de sticker achter op tapijten met de tekst 'Action against child labour' garandeert dat er geen kinderarbeid te pas is gekomen aan de productie.

 

Zoek naar CARE & FAIR verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek