Gaskeur

Het Gaskeur is een keurmerk van Stichting Energie Prestatie Keur. De Stichting Energie Prestatie Keur is een onafhankelijke organisatie, die het gebruik van energiezuinige, schone en doelmatige verwarmingstoestellen, warmwatertoestellen en andere duurzame-energierelevante installatieproducten, zoals zonne-energie en warmteterugwinapparatuur, stimuleert.

Er bestaan diverse Gaskeur-labels. Doorgaans zal een toestel zijn voorzien van één of meerdere labels.

  • Ketels met een HR-label (Hoog Rendement) zijn gegarandeerd zuiniger met energie. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Er zijn drie klassen: HR 100, HR 104 en HR 107. Toestellen die zijn voorzien van dit label produceren op efficiënte wijze warm water. Het is een aanvulling op het bestaande Gaskeur/CW-label, echter de eis aan het rendement ligt een forse stap hoger en ook de eisen aan de wachttijd in zowel de zomer- als de wintersituatie zijn strenger.
  • Het Gaskeur HRe wordt toegekend aan de nieuwste technologie op het gebied van verwarmen en opwekken van elektriciteit: de HRe®-ketel. Deze stroomproducerende CV-ketel geeft ten opzichte van de huidige HR-ketel een besparing op energiekosten waarmee tevens een aanzienlijke CO2-reductie kan worden gerealiseerd.
  • Toestellen met een SV-label (Schonere Verbranding) beschikken over een geavanceerde brander waardoor de NOx-uitstoot zo laag mogelijk gehouden wordt. Mensen die op zoek zijn naar een toestel dat het milieu zo min mogelijk belast, moeten op dit label letten.
  • Steeds vaker worden zonneboilers geïnstalleerd. Omdat de zon echter niet altijd schijnt, moet het water worden naverwarmd. Daarvoor is een gastoestel nodig dat aan specifieke eisen voldoet. U herkent deze toestellen aan het Gaskeur NZ-label (Naverwarming Zonneboilers).
  • Toestellen met het CW-label (Comfort Warm water) voldoen aan belangrijke basiseisen m.b.t. tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en rendement. Het CW-label maakt duidelijk in welke warmwaterklasse een toestel valt en voor welke toepassingen het toestel het meest geschikt is.

De Stichting EPK ontwikkelt en promoot naast Gaskeur nog drie andere kwaliteitskeurmerken: Ventilatiekeur, Warmtepompkeur en Zonnekeur.

 

 

Zoek naar Gaskeur verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek