Groenwoning

De Groenwoning is ontwikkeld om de consument te laten profiteren van een hoog wooncomfort met lage energielasten.

Gezond en comfortabel: binnenluchtkwaliteit, geluid en temperatuur van de woning zijn zoals je kan verwachten. Stille installaties, frisse lucht, koelere zomers en warmere winters. Verder dan de wet voorschrijft. Door een effectieve bouwcontrole worden bouwfouten voorkomen die kunnen leiden tot slechte ventilatie, condensatie, geluidsoverlast en verhitting.

Energiezuinig: Lagere woonlasten en een lagere CO2 uitstoot door slimme besparing in het gebouw en installaties maar ook op de inrichting. De Groenwoning bespaart 3000 kWh extra bovenop het wettelijk energiebesparingseisen (EPC). Witgoedbranche, aannemers en installatiebranche slaan hun handen ineen om dit lagere energiegebruik te halen. Een goed geïsoleerde woning staat voorop maar ook gaswasdroger, spaarlampen en slimme ventilatieconcepten, zijn maatregelen die kunnen bijdragen om de energiebesparing te behalen. De projectontwikkelaar kiest die maatregelen die zorgen dat de besparing op een effectieve manier wordt gehaald.

Gegarandeerde prestaties: Deze prestaties worden niet alleen op papier gehaald, maar ook in de praktijk. Door kennisoverdracht te geven vòòr en tijdens het bouwproces en bouwcontroles te verrichten tijdens essentiële fases in het bouwproces. En, nadat de woning gereed is, door vaste controlemetingen te verrichten met infraroodtechnologie, en metingen op kierdichtheid en ventilatiecapaciteit. Dit leidt tot een woning die daadwerkelijk gezonder, comfortabeler en energiezuiniger is waarbij de CO2-uitstoot 20% lager is dan de Standaard Referentiewoning van SenterNovem.

Onafhankelijk certficaat
TNO Quality garandeert dit proces door een TNO certificaat voor elke woning. TNO Quality BV is de onafhankelijke instantie die de Groenwoning certificaten verstrekt. Om te kunnen beoordelen of een woning voldoet aan de hiervoor gestelde criteria zijn controlemetingen van een onafhankelijk bouwkundig expertisebureau noodzakelijk van minimaal 1 op de 10 woningen met infraroodtechnologie, en metingen op luchtdoorlatendheid (kierdichtheid) en ventilatiecapaciteit. Bovendien is er een standopname vereist van de getroffen extra besparingen.

 

 

 

Zoek naar Groenwoning verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek