KOMO

Het KOMO certificaat is gericht op de kwaliteit van producten, processen én bedrijfsvoering voor bouwproducten, bouwelementen en bouwstoffen. Het KOMO certificaat geeft aan dat, voor zover van toepassing, product en dienst voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de kwaliteitseisen van de markt. Het is dus een kwaliteitskeurmerk, waarvan de milieu-eisen overigens in de regel niet verder gaan dan wat wettelijk vereist is.

Als consument komt je dit keurmerk tegen op vuilniszakken van KOMO. Eén van de KOMO-eisen voor vuilniszakken is dat deze voor minimaal 80% uit hergebruikt plastic (PE, polyetheen) bestaan, meestal landbouwfolie.

Ook kun je het tegenkomen in de bouwmarkt op verduurzaamd hout. In dat geval betekent het dat het impregneerbedrijf zich houdt aan wettelijke regels en milieunormen, wat betreft het productieproces en de gebruikte impregneermiddelen.
Verduurzaamd hout met KOMO keur is altijd geïmpregneerd met behulp van de vacuumdrukmethode, waardoor het impregneermiddel beter aan het hout gehecht is dan met de dompelmethode.

Van wie is het certificaat?
Het KOMO certificaat wordt beheerd door de onafhankelijke organisatie Stichting Bouwkwaliteit (SBK). De kwaliteitseisen worden gecontroleerd door geselecteerde certifieerders die geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie en een licentieovereenkomst hebben afgesloten met Stichting Bouwkwaliteit. SBK kent een geschillencommissie in de vorm van het College van Beroep en Bezwaar.

Er is overheidsteun voor het certificaat; bouw- en woningtoezicht geeft automatisch een vergunning voor producten en/of diensten met het certificaat.

Zoek naar KOMO verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek