Keurhout-Legaal

Het Keurhout-Legaal logo toont aan dat het hout is gekapt en verhandeld volgens de wetten van het productieland. Het zegt echter niets over verantwoord bosbeheer, zoals bijvoorbeeld FSC. Keurmerk-Legaal garandeert alleen dat er geen illegale houtkap is geweest. Op deze wijze kan de afnemer door zijn aankoopgedrag meewerken aan het tegen gaan van de handel in illegaal hout.

Op weg naar duurzaam bosbeheer
Keurhout is van mening dat het erkennen van bedrijven die zich aantoonbaar aan de wet-en regelgeving houden hen op positieve wijze onderscheidt van bedrijven waarvan dat niet bekend is. Een legaliteitsverklaring kan daarom een goede basis en motiverende eerste stap vormen om te komen tot certificering van duurzaam bosbeheer. Op deze wijze hoopt Keurhout in de toekomst nog meer bij te dragen aan het stimuleren van duurzaam bosbeheer.

De Keurhout-handelsketen in consumptielanden (bijvoorbeeld in Nederland en de EU)  wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeerders. Deze zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van controles in de hele handelsketen van het product, dus van boom tot bank.

Organisatie
Keurhout is in 1996 met (financiële) steun van en in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid opgericht door bedrijfsleven (handel, verwerkende industrie) en vakbonden. Tot eind 2003 functioneerde Keurhout als een stichting. Vanaf 1 januari 2004 wordt de dienstverlening van Keurhout gefaciliteerd door de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Naast het Keurhout-Legaal logo beheert de VVNH ook het Keurhout-Duurzaam.

Zoek naar Keurhout-Legaal verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek