Klimaatcompensatie

Voor veel activiteiten is energie nodig, bijvoorbeeld in de vorm van benzine of stroom. Bij het opwekken van stroom en het gebruik van brandstoffen komt CO2 in de lucht, dat zorgt voor opwarming van de aarde en uiteindelijk klimaatverandering. Jij kunt hier iets aan doen, door energie te besparen, maar ook door jouw CO2-uitstoot te laten neutraliseren, ook wel compenseren genoemd. Verschillende organisaties bieden klimaatcompensatie aan.

Wat is klimaatcompensatie?
Met klimaatcompensatie wordt een activiteit CO2- of klimaatneutraal gemaakt. Vrijwel alle CO2-uitstoot die je veroorzaakt kun je laten compenseren. Van vlieg- en autoreizen tot de aankoop van een kledingstuk. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de aanplant van bossen wordt een deel van de huidige CO2 uit de lucht gehaald. Bij investeringen in duurzame energie (zoals wind-, water- en zonne-energie) wordt CO2-uitstoot in de toekomst voorkomen.

Hoe werk het?
Wanneer je een activiteit wilt compenseren, dan koop je deze klimaatcompensatie in bij een aanbieder, bijvoorbeeld bij een van de organisaties aangesloten bij 'Samenwerkende Aanbieders Klimaatcompensatie’. Deze aanbieders planten zelf geen bomen en bouwen ook zelf geen windmolens of zonnepanelen, maar zij investeren op hun beurt in bedrijven die deze activiteiten uitvoeren.

Kwaliteitscriteria
De aanbieders van klimaatcompensatie of klimaatneutrale producten die zich presenteren op de website www.klimaatcompensatie.nl , vinden het belangrijk dat hun klanten maximaal inzicht hebben in de manier waarop zij de klimaatcompensatie uitvoeren. Ook hebben zij met elkaar afgesproken dat klimaatcompensatie aan een aantal minimum-kwaliteitseisen moet voldoen.

Naast afspraken over de (transparantie van de) informatie die de samenwerkende partners aan hun klanten geven, hebben ze ook een aantal waarborgen aan de klanten met elkaar afgesproken:

  • Klanten krijgen gegarandeerd de hoeveelheid klimaatcompensatie die hen is toegezegd;
  • Het geld dat klanten investeren in klimaatcompensatie komt altijd ten goede aan extra investeringen in duurzame energie, bosaanplant of energiebesparing (officieel heet dit dat klimaatcompensatie ‘additioneel’ moet zijn);
  • Er vindt altijd verificatie plaats van de hoeveelheid vastgelegde (in bos) of vermeden (door duurzame energie of energiebesparing) CO2 door een onafhankelijke instantie;
  • Klimaatcompensatie mag niet ten koste gaan van biodiversiteit, gezondheid, welzijn en veiligheid van mens en dier.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Hoe minder CO2 jij veroorzaakt, hoe minder er gecompenseerd hoeft te worden. Besparen op energie, minder vliegen en overschakelen op groene stroom helpen daarom het probleem van klimaatverandering bij de bron te pakken.

Zoek naar Klimaatcompensatie verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek