Zonnewoning

Aardegasvrije woning... dat is nog een hele stap. Energievergelijk.nl helpt je met een stappenplan.

Je kunt je woning energie-efficienter maken met:

  • Goede isolatie: de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van de woning moet minimaal 15% lager zijn dan in het bouwbesluit. De EPC geeft aan hoe zuinig een woning is ten opzichte van even grote woningen. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger;
  • Uitgekiend ventilatiesysteem;
  • Toepassing van minimaal twee van de vier volgende vormen van duurzaam energie: zonneboiler, zonnepaneel, passieve zonne-energie, warmtepomp;
  • Toepassing van het Nationaal Dubo-pakket (eisen groene financiering);
  • Voldoende (bouwkundige) maatregelen om oververhitting in de zomerperiode te voorkomen;
  • Optimaal gebruik van daglicht;
  • Gebruik van FSC-gecertificeerd hout (uit duurzaam beheerde bossen);
  • Gebruik van milieuvriendelijke materialen;
  • Toepassing van het Nationaal Pakket Duurzame Woningbouw bij het ontwerp en opmaken van de bestekken, dit leidt tot het gebruik van duurzame(re) materialen en technieken;
  • Opstellen van een bewonersinstructie.


De instantie die het certificaat toekent, is SKW Certificatie (Samen Kwaliteit Waarborgen).

Zoek naar Zonnewoning verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek