Zonnewoning

Aardegasvrije woning... dat is nog een hele stap. Energievergelijk.nl helpt je met een stappenplan.

Je kunt je woning energie-efficienter maken met:

  • Goede isolatie: de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van de woning moet minimaal 15% lager zijn dan in het bouwbesluit. De EPC geeft aan hoe zuinig een woning is ten opzichte van even grote woningen. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger;
  • Uitgekiend ventilatiesysteem;
  • Toepassing van minimaal twee van de vier volgende vormen van duurzaam energie: zonneboiler, zonnepaneel, passieve zonne-energie, warmtepomp;
  • Toepassing van het Nationaal Dubo-pakket (eisen groene financiering);
  • Voldoende (bouwkundige) maatregelen om oververhitting in de zomerperiode te voorkomen;
  • Optimaal gebruik van daglicht;
  • Gebruik van FSC-gecertificeerd hout (uit duurzaam beheerde bossen);
  • Gebruik van milieuvriendelijke materialen;
  • Toepassing van het Nationaal Pakket Duurzame Woningbouw bij het ontwerp en opmaken van de bestekken, dit leidt tot het gebruik van duurzame(re) materialen en technieken;
  • Opstellen van een bewonersinstructie.


De instantie die het certificaat toekent, is SKW Certificatie (Samen Kwaliteit Waarborgen).

Zoek naar Zonnewoning verkooppunten en merken.

Duurzame Deals

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Pap & Lepel

€29,95

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Allesduurzaam

vanaf €100

zoek in de gids:
zoek