CFK

Dit is een beeldmerk voor producten zonder CFK-drijfgas. Een drijfgas is een gas dat in spuitbussen wordt gebruikt om de inhoud onder druk te zetten. De productie en import van het drijfgas CFK (chloorfluorkoolwaterstoffen) is in EU-landen sinds 1 januari 1995 verboden. Spuitbussen in Nederland bevatten dus geen CFK's meer, zodat het volledig overbodig is dit op de bus te zetten. 

CFK's werden in de jaren vijftig ontwikkeld en gebruikt als koelmiddel en als drijfgas voor spuitbussen. De chloor in CFK’s kan in de atmosfeer vrijkomen en tast de ozonlaag aan.

CFK's zijn niet meer toegestaan in spuitbussen. CFK-vervangende drijfgassen, meestal propaan/butaan, zijn echter ook verre van milieuvriendelijk.

Verder werden CFK’s en HCFK's (gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen) gebruikt als koelstoffen in koelkasten en vrieskisten. Deze zijn inmiddels verboden. CFK's en HCFK's kunnen nog wel voorkomen in oude koel- en vriesapparaten, maar het is verboden deze nog te verhandelen.

Zoek naar CFK verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek