Fair Flowers Fair Plants Label

Let bij het kopen van bloemen en planten op het Fair Flowers Fair Plants (FFP) label. Bloemen en planten voorzien van dit keurmerk zijn afkomstig van telers die voldoen aan hoge eisen op het gebied van milieu en sociale aspecten.

Op het gebied van milieu wordt gelet op gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energiegebruik, afvalscheiding en watergebruik.

De sociale eisen luiden als volgt:
1. Vrijheid vakbondsvorming en collectief overleg
2. Geen discriminatie
3. Recht op minimum loon
4. Respecteren van arbeidstijden
5. Gezonde en veilige werkplaats
6. Verantwoord en minimaal gebruik bestrijdingsmiddelen
7. Werkgarantie
8. Bescherming milieu
9. Geen kinderarbeid
10. Geen gedwongen arbeid

Fair Flowers Fair Plants-producten worden verkocht via de aangesloten FFP-handelaren en detaillisten. Alle schakels uit de keten (teler, handelaar en detaillist) voldoen aan de eisen van Fair Flowers Fair Plants en worden daarop gecontroleerd.

Een lijst met verkooppunten van FFP-producten kun je terugvinden op de site, onder 'zoek deelnemers'.

Fair Flowers Fair Plants is een zelfstandige stichting, voortgekomen uit een initiatief van internationale belangenvertegenwoordigers in de sierteeltsector om te komen tot een wereldwijde sociale en milieustandaard voor bloemen en planten.

Zoek naar Fair Flowers Fair Plants Label verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek